Hjort - Deer

Klikk på eit bilete for å sjå det - (klikk framover til neste bilete) - eller rull nedover sida  🙂  Click on a picture to view it - (click forward to the next picture) - or roll down the page

Hjort på Skjørvo - Deer at Skjørvo in Vik

Hjort på Skjørvo - Deer at Skjørvo in Vik

Hjortespor på Seim. Hjorten kjem ned frå skogen ovanfor om kvelden for å finne mat. Spora ser ein om morgonen - The deer track in the snow at Seim in Vik. The deers come down in the evening from the forrest higher up to find food in the winter time

Hjortespor på Seim. Hjorten kjem ned frå skogen ovanfor om kvelden for å finne mat. Spora ser ein om morgonen - The deer track in the snow at Seim in Vik. The deers come down in the evening from the forrest higher up to find food in the winter time